Privacybeleid ZelfevaluatieOnline

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Zelfevaluatieonline.nl. Deze website is eigendom van EvaLite bv. EvaLite bv staat ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 56907192. NR (NR Advisory b.v.) en Bedet Holding b.v. zijn beide voor 50% eigenaar van Evalite, de organisatie achter ZelfevaluatieOnline. 

EvaLite respecteert en beschermt de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. EvaLite verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

Welke gegevens houden wij bij ?

EvaLite verzamelt middels Zelfevaluatie Online data die u zelf aan ons hebt verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten of die wij hebben ontleend aan andere openbare bronnen. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke. Zonder dergelijke gegevens zijn onze diensten niet of slechts beperkt bruikbaar.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten is het verwerken van door u ter beschikking gestelde gegevens en het terugkoppelen aan u van bereikte resultaten en rapportages. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te registreren, teneinde zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te kunnen communiceren. Verkregen data kunnen wij gebruiken voor trend en marktanalyses (op anonieme basis). Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze dienstverlening. U kunt steeds weer eenvoudig aangeven dat u geen prijs (meer) stelt op deze dienstverlening, wij zullen uw gegevens dan uit ons relatiebestand verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

EvaLite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor onze dienstverlening. Als u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen, zullen wij uw gegevens binnen een maand uit onze database verwijderen.

Delen met anderen

EvaLite zal uw gegevens nooit verkopen of verhuren. Voor bepaalde diensten wordt een deel van uw gegevens verstrekt aan ‘derden’ (sub-verwerkers). Deze verwerking is noodzakelijk voor onze dienstverlening aan u en uw organisatie, zoals overeengekomen in de opdracht die ons verstrekt is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google Analytics

EvaLite maakt (soms) gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De gegevens die hierbij worden verzameld bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele manier te herleiden naar individuele gebruikers.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor winkelmandjes, land- en taalvoorkeuren, privacy voorkeuren, etc. Het gaat hierbij zowel om sessie als permanente cookies. Functionele cookies worden bijna altijd door het domein van de bezochte website geplaatst. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld cookies van derde partijen voor het registeren van privacy voorkeuren of om de website te beveiligen tegen spam of ddos aanvallen.

Analytics cookies

Analytics cookies worden gebruikt om data te verzamelen over het gebruik van websites, apps en andere digitale media. Op basis van deze data worden websites, apps en andere digitale media geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De data is anoniem en bevat bijvoorbeeld informatie over bezochte pagina's van de website en hoe je op de website bent gekomen. Analytics cookies worden geplaatst door de website die je bezoekt of domeinen van derden.

Marketing cookies

Marketing cookies verzamelen informatie over gebruik van websites, gebruikte zoekwoorden en hoe bezoekers op een website zijn gekomen. Deze data wordt gebruikt voor rapportages, om websites beter te maken en om een beter en relevanter aanbod te doen aan gebruikers op zowel de eigen website als die van partners (adverteren, retargeting, etc.). Deze cookies kunnen worden geplaatst door zowel de bezochte websites als domeinen van derden.

Social cookies

Social cookies worden gebruikt om bepaalde functionaliteiten van derden te integreren binnen websites, zoals bijvoorbeeld Youtube video's en social sharing functies. Dit soort cookies kunnen worden geplaatst door domeinen van derden, waaronder maar niet uitsluitend: Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com, Linkedin.com, Snapchat.com en Tumblr.com.

Overige cookies

Van cookies die in de categorie Overig vallen is nog niet bekend wat ze precies doen. Het gaat dan altijd om nieuwe cookies van derde partijen waarvan we samen met deze partijen nog aan het bepalen zijn in welke categorie de cookie horen te vallen.

Cookie settings

Bekijk hier alle afzonderlijke cookies

Google Analytics

Nationaal Register maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan Nationaal Register te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens geheel te verwijderen. Deze verzoeken kunt u doen via  info@zelfevaluatieonline.nl
U heeft daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door EvaLite in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw gegevens

EvaLite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@zelfevaluatieonline.nl

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via info@zelfevaluatieonline.nl